Kulturhistorisk leksikon har mange artiklar frå Sogndal og fylket elles.