Fylkesleksikon. Dette er NRK Sogn og Fjordane sitt leksikon som omfattar heile fylket. Frå 2015 vart dette overteke av det nynorske digitale leksikonet Alkunne