Søk i møtekalender
Utval Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 14
25
13
26
22
25
12
Formannskapet 31
14
13
11
29
13
05
24
05
Forvaltningsutvalet 07
28
06
12
17
05
Velferds-, oppvekst- og kulturutvalet 22
28
Administrasjonsutvalet 11
Kontrollutvalet 25
23
11
23
18
Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 27
17
11
Sogndal eldreråd 25
17
11
11
Sakkunnig takstnemnd eigedomsskatt 22
23