Kommunen sitt mål for helse og omsorgstenester er gode og tilpassa tenester til innbyggjarane.

Sosiale tenester - NAV