Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veg

Tilskot til private vegar

Eigarar av private vegar kan søkje Sogndal kommune om tilskot til driftsutgifter

Tilskot vil bli gjeve etter gitte vilkår. Søkjar må leggja fram dokumentasjon på vedlikehaldsutgifter.

Søknadsfrist er 28.juni.  

Søknadssjema.