Vatnet kjem til å vere tilbake så raskt som mogeleg, seinast klokka 17 i ettermiddag.

Kart over området:

Vasstenging 22.8.

Dette er venta å vere siste vasstenging i samband med arbeida i Kongabergvegen.
Vegen er venta opna att i løpet av denne veka - innan måndag 16. september.