Med dette vert det varsla om oppstart av planarbeid for Kaupangsvegen 55B i Sogndal kommune.

Dokument: