Personar over 65 år, vaksne og barn med diabetes, kroniske sjukdomar i hjarte, luftvegar, lever, nyre, nervesystem, svært alvorleg overvekt. gravide frå 12 svangerskapsveke og personar med nedsett infeksjonsforsvar vert rådde til å vaksinere seg.

Pneumokokkvaksine er tilrådd til personar over 65 år og personar i risikogruppe.

Prisar :

Influensavaksine        kr 200
Pneumokokkvaksine  kr 400

Laboratoriet heldt steng desse dagane.