For oversikt over opplevingar, attraksjonar, aktivitetar, overnatting og anna informasjon:
Sjå nettsida sognefjord.no

Kart med oversikt over aktivitetar: https://fjordmap.no/map#/

Turistkontor

Turistkontoret i Sogndal ligg midt i sentrum - 1. etasje i Flåtengården, samlokalisert med Mix-kiosken.
Tel: (+47) 911 36 403 eller (+47) 417 81 300, E-mail: post@sognefjord.no

Fjærland : 
Fjærland Turistinformasjon ligg i Den norske bokbyen i Mundal, 2 km frå riksveg 5.
Tel: (+47) 57 69 32 33 , E-mail: info@fjaerland.org