I den vidare saksgang vert forskrifta handsama i representantskapet i selskapet den 21 april 2017, og må deretter opp som sak i kommunestyra i Vik, Sogndal, Leikanger, Luster og Balestrand.

Høyringgsdokument

Frist for skriftlege merknader er måndag 3 april 2017

Skriftlege merknader må sendast til:
Sogn brann og redning IKS,
pb 153,
6851 Sogndal
post@sognbrann.no