Søkjarar kan vere lag, samskipnader, institusjonar eller enkeltpersonar som driv kulturarbeid i kommunen.
Fordelinga av kulturmidlane vert handsama i velferd-, oppvekst- og kulturutvalet (vok-utvalet).

Søknadsfrist for kulturmidlar er 15. april.
Retningslinjer for kulturmidlar

 

Andre tilskotsordningar

Spelemidlar

Tilskot til kulturbygg

Ungdomsstipend

Kulturpris

Den kulturelle spaserstokken