Støtteeininga inneheld

  • reading glassestenestetorg
  • nettsida og samordning av informasjonsarbeidet
  • drift og vedlikehald av ikt-system
  • post og arkiv
  • folkevaldsekretariat

Innanfor desse fagfelta skal eininga leggje til rette, støtte og utføre oppgåver for tenesteeiningane i samsvar med lov- og avtaleverk, samt sikre at dei som vender seg til eininga, får god hjelp og service.