Stedje barnehage er ein 4 - avdelings privat barnehage eigd av Stiftinga Stedjetunet.

Opningstid: 7:15 - 16:15