Tilbodet er variert, med hovudvekt på tilrettelagde arbeidsoppgåver eller andre former for tilrettelagt aktivitet. Ulike treningsopplegg inngår i ressurssenteret ut i frå individuelle behov.

Arbeids- og aktivitetsstilbodet er behovsprøvd.

Kontaktperson:
Einar Nils Thune
Telefon: 57 62 97 42
E-post: Einar.Nils.Thune@sogndal.kommune.no