Mål med avtalen skal vere med på å:

  • fremje felles mål om idrett, fysisk aktiviet og folkehelse for alle i kommunen
  • sikre god samordning og kommunikasjon mellom kommunen og idretten
  • klargjere viktige prinsipp og gjensidige krav og forventningar til samarbeidet
  • sikre god ressursutnytting av offentlege midlar til idrettsanlegg og aktivitet

I avtalen mellom idrettsrådet og kommunen, skal kommunen legge ut informasjon frå idrettsrådet som t.d. sakslister og møtereferat.

Innkallingar og møtereferat
Dato for møte Dokument Vedlegg
22.05.2019 Møteprotokoll - Årsmøte Sakliste årsmøte 2019 PDF document ODT document
Arbeidsprogram for Sogndal idrettsråd 2019
Sak 4 Årsmelding 2018
Sak 5 Rekneskap 2018
25.03.2019 Møtereferat  
30.01.2019 Møtereferat  
05.12.2018 Møtereferat

Høyringsforslag Politisk organisering nye Sogndal kommune
Epost om oppfølging av høyring om Idrettsråd i nye Sogndal
Innspel frå Kaupanger idrettslag til Sogndal idrettsråd Økonomiplan og budsjett Sogndal kommune
Innspel økonomiplan
Spelemidlar 2018 - Prioritering av handlingsprogram for Sogndal kommune

17.10.2018

Møtereferat

Plan for fysisk aktivitet, idrett, folkehelse og friluftsliv - Høyringsinnspel frå KIL
Handlingsprogram - Plan for fysisk aktivitet, idrett, folkehelse og friluftsliv - Høyringsinnspel frå SIL
Innspel frå Sogndal idrettsråd
Saker frå Sogndal kommune hausten 2018
05.09.2018

Møtereferat

Saksdokument sak 1 - Invitasjon til møte
Saksdokument sak 3 - Fordeling av støtte til leige av idrettshallen
Saksdokument sak 3 - Skjermdump budsjett 2018
Saksdokument sak 5 - Tildeliing aktivitetsmidlar 2018
13.06.2018

Møtereferat

LAM søknad frå Sogn Fartsfykarlag
LAM søknad frå Sogn Motorsportklubb
29.05.2018

Møtereferat

Innspel til planprogram arealdel frå Sogndal idrettslag
Innspel til planarbeid og merknad til planprogram frå Sogndal ride og køyreklubb
25.04.2018 - Årsmøte

Møteprotokoll

Møteinnkalling
Årsmelding
Arbeidsprogram
18.04.2018

Møtereferat

 
21.03.2018

Møtereferat

 
07.02.2018

Møtereferat

Møteinnkalling
Innspel reforhandling leigeavtale Sognahallen
Handlingsplan

 

15.11.2017Møtereferat

Saksutgreiing - ny fleirbrukshall
Høyringssvar SIR
Høyringssvar KIL
Høyringssvar pistolgruppa
Høyringssvar studentspretten
Høyringssvar SIL
Høyringssvar Sogndal fotball
Sluttrapport skisseprosjekt
Høyring om ny fleirbrukshall
Ny fleirbrukshall - mandat og framdrift
Bakgrunnsnotat for eigargruppa

27.09.2017
Møtereferat
 
Fordeling av LAM til utbetaling
Støtte og utgifter til idrett
Prinsipp for fordeling av LAM
07.06.2017 Møtereferat Søknad om midlar: SMILI
Budsjett SMILI
Søknad om midlar: Motorcrossbane
27.04.2017

Sakspapir

Vedtak høyringsuttale til oppvekstplan
05.04.2017 Innkalling til årsmøte Ny lovnorm for Sogndal idrettsråd
Underteikna samarbeidsavtale med Sogndal kommune
Bilag årsrekneskap
Simulering av LAM fordeling
Vedlegg til sak 4 Framlegg til prinsipp for fordeling av LAM
Vedlegg til sak 5 Arbeidsplan for Sogndal idrettsråd 2017
Saksfremlegg val
29.03.2017 Styremøte i Sogndal idrettsråd