Samhandlingsreforma utvidar ansvarsområdet for kommunane, og og stiller store krav til samhandling både internt, mellom kommunar og mellom kommune- og spesialisthelsetenesta. Samtidig har kommunane fått auka ansvar for folkehelse og førebyggjande helsearbeid.

Meir om utbygginga av Sogndal helse- og omsorgssenter