Brannsjef
Vidar Trettenes tlf: 90037256

Postadresse
Postboks 153
6851 SOGNDAL

Besøksadresse
Sogndal Kulturhus
Hovevegen 2
6856 Sogndal

Anna kontaktinformasjon:

  • Brann og redningssjef: Vidar Trettenes, tlf. 90 03 72 56
  • Varabrannsjef/avd.leiar beredskap: Olaf Mørch, tlf. 91 58 68 22
  • Brannmeister: Leif J. Grangård, tlf. 93 40 50 70
  • Overordna vakt/vakthavande brannsjef : tlf. 48 29 69 29 
  • satelitt tlf. +881641452784 (normalt avslegen)