Ferie- og fridagar 2019 - 2020
Første skuledag Måndag 19. august
Haustferie 7. - 11. oktober (veke 41)
Siste skuledag før jul Fredag 20. desember
Første skuledag etter jul Måndag 6. januar
Vinterferie 17. - 21. februar (veke 8)
Siste skuledag før påske Fredag 3. april
Første skuledag etter påske Tysdag 14. april
Elevfri dag i mai 22. mai
Siste skuledag Fredag 19. juni

Vedteke i Skule- og barnehageutvalet 01.06.2018