Alle skulane har sine eigne heimesider.

Skulane i Sogndal
Skule Rektor Telefon
Fjærland oppvekstsenter
 (1. - 7. klasse) + barnehage
Torbjørn Ask  57674300
Kaupanger skule 
(1. - 10. klasse)
Kjell Ertesvåg  57628900
Kvåle skule
(6. - 10. klasse)
Kjetil Sønnesyn  57679040
Norane oppvekstsenter
(1. - 7. klasse) + barnehage
Anne Siri Bentsen  57628930
Trudvang skule 
(1. - 5. klasse)
Bjarte Ramstad  57629780