Ring 800 80 000 eller sjå nettsida til skatteetaten om du har spørsmål kring grunnlaget for skatten din.

Skattekontoret Skatt vest Leikanger held til Njøsavegen 2 på Hermansverk.
Du må bestille time på førehand dersom du skal møte opp på skattekontoret.

Skatteoppkrevjaren i kommunen skal sørgje for innkrevjing eller tilbakebetaling av skatten etter at skattemeldinga er klar.

Skal du t.d. endra kontonummer for utbetaling av tilgode skatt tek du kontakt med skatteoppkrevjaren i kommunen, tlf. nr. 57629600 eller e-post: skatt@sogndal.kommune.no

Du kan lage ditt eige KID-nummer for innbetaling av skatt.

Kontonummer for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift er 6345.06.14205