Søknadsfristen for hovudopptaket er 1. april.

For skuleåret 2019/20 vil vedtektene for Nye Sogndal kommune bli gjeldande. Sjå nedanfor under "meir informasjon". Prisane finn du under fana "prisar og gebyr".

Søk SFO-plass

 

Viktig om ettermiddagsplass og ferie – SFO

Dei enkelte skulane har ulike dagar når det gjeld tilbodet 'To faste ettermiddagar' (SFO 03):

  • Trudvang SFO: Måndag og onsdag
  • Norane SFO: Måndag og onsdag
  • Kaupanger SFO: Måndag og tysdag
  • Fjærland SFO: Tysdag og torsdag

Ferie – SFO
For dei av elevane som skal søkje om ferie SFO i tillegg til andre tilbod må ein nytte eige skjema.

Grunn for dette er at systemet slik det er pr. i dag ikkje handterer to ulike søknader.

Skjema for søknad om ferietilbod

Skjema sender/leverer du til den skulen du der du søkjer om ferie – SFO 
Skjema skal og ligg på den einskilde skule / SFO.