År Utgåve
2017 1.
  2.
  3. og 4.
2016 3
  1 og 2
2015 3 og 4
  2.
  1.
2014 4.
  3. 
  2.
  1,
2013 4.
  3.
  2.
  1.
2012 4.
  3.
  2.
  1.