Rones barnehage er ein privat foreldredreven barnehage. 

Barnehagen har fire avdelingar: Kongla, Knuppen, Kvisten og Stubben.

Opningstid: 7.15-16.15