Heimeside http://www.simas.no
Epost firmapost@simas.no
Telefon 57 65 70 70

Sogndal Miljøstasjon

ligg i Festingdalen og har desse opningstidene:

Mån. - Fred. kl. 09.00 - 14.00
Torsd. kl. 09.00 - 18.00

Sommaropningstider frå 1. mai til 1. september:

Mån. - Fred. kl. 09.00 - 14.00
Torsd. kl. 09.00 - 19.00
 

SIMAS har igloar for levering av glas- og metallemballasje og containerar for levering av reine kle og sko.
Oversikt over returpunkt