Funksjonstida til rådet følgjer den kommunale valperioden. Rådet skal vera eit rådgjevande organ for kommunen i alle saker som vedkjem dei funksjonshemma.

Sekretær for rådet er Anita Foss Midlang, tlf. 900 16 278, Anita.Foss.Midlang@sogndal.kommune.no 

 

 Rådet for funksjonshemma 2015 - 2019
Namn Rolle Adresse Postadresse Telefon E-post
Knut Ole Myren leiar Nornesfeltet 6859 Slinde 48030363 knut.ole.myren@aol.com
Edel Olstad medlem Navarsetevegen 8 6856 Sogndal 90042682 fotedel@online.no
Egil Harald Mo medlem Kvernavaegen 13 6854 Kaupanger 91388955 egil.harald.mo@gmail.com
Else jorunn Solberg medlem Ulvahaugen 5 6856 Sogndal 98110110 ej-solb@online.no
Vibeke Johnsen (Sogndal kommune) medlem Fjøresmuget 3 6856 Sogndal 95899022 vibeke.j@online.no
Nils Bjarne Drægni 1.vara Kongabergvegen 47 6856 Sogndal 40400812 nils.bjarne@sognkulde.no
Berit Marie Ruud 2. vara Øvste Skogen 63 6854 Kaupanger 91512009 bemaruud@gmail.com
Einar Vatlestad (Sogndal kommune) vara (SK) Kyrkjebakken 51 6856 Sogndal 90100865 ein-vat @hotmail.no