Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste

Mange av sakene som blir behandla i offentleg sektor gjeld enkeltpersonar. Saksinformasjon som gjeld ein privatperson kan dermed lett kome til å dukke opp når ein søkjer på Internett, kanskje med heilt andre søkjekriterium, og heilt andre mål for søkinga. Sogndal kommune vel å verne postlistene slik at personvernet ikkje blir skadelidande. Postlista vert derfor liggande i 6 månader, og det er berre mogleg å søkje i postlista til Sogndal kommune med vår eigen søkemotor.

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 18.10.2019 - Mottakar: Knut Johan Almås
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: Ali Saleh Saleh
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: *********************
19/4508-2 Politiattest
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: Andrea Sjøthun
Dato: 18.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: *********************
19/18-36 Open søknad
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: *********************
Dato: 18.10.2019 - Mottakar: *********************
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: Johanna Skaim
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: Johanna Skaim
19/4399-7 Politiattest
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: Johanna Skaim
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: Johanna Skaim
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: Mustakima Hasen
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: Reidun Holen
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: Reidun Holen
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: Reidun Holen
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: Oda-Johanne Kjørnes
17/2725-7 Legeerklæring
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: Sogndal Legesenter
Dato: 18.10.2019 - Avsendar: Sogndal Legesenter