Sogndal lensmannskontor

Opningstid kl. 09:00 - 15:00, fredagar kl. 09:00 - 14:00

  • Publikumsekspedisjon; pass, søknader, melding om dødsfall, forkynningar: telefon 40 03 92 80
  • Telefon politiet i Sogndal, førespurnader om straffbare og politirelaterte forhold: 57 62 91 30
  • Namsmannen i Sogn, vakttelefon: 40 03 83 58
  • Telefonvakt 55 55 65 65
  • Våpenforvaltning, måndag- torsdag; telefontid kl. 12:15- 14:00, 48 88 42 94

Postadresse

Vest politidistrikt. Postboks 85, 6901 Florø

Besøksadresse

Fjørevegen 20, 6856 Sogndal

Nettside

politiet.no