Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planar til offentleg ettersyn

Hovudplan skogsvegar

Hovudplan skogsvegar for Sogndal  2018-2033 er ein sektorplan (temaplan) i kommunen sitt planverk.

Den er ein oversiktsplan og ein analyse som konkluderer med hovudlinjer i skogbruket sine behov for infrastruktur i kommunen,  og vil vere viktig for å synleggjere overfor dei statlege organ trongen for tilskot i åra framover.