Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppstart av planar

Områdeplan Hodlekve

Varsel om utviding av planområde

Planområdet for områdeplan Hodlekve som vart varsla 19. juni 2018 er utvida til å inkludere m.a. langrennsløypene i Reipeli. Vi varsler om ny høyring av planprogram og oppstart av arbeid med utarbeiding av områdereguleringsplan for Hodlekve, jf. §§ 12-1, 12-2 og 12-8 i plan- og bygningslova.

Oppstart av detaljreguleringsplan for bustadområde Amla

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljreguleringsplan for bustadområde Amla på Kaupanger.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for bustadbygging.  

Revisjon av arealdel til kommuneplan 2018-2028

Formannskapet i Sogndal kommune vedtok i møte 19.04.2018 sak 28/18 å melde oppstart av revisjon av arealdel til kommuneplan 2018 – 2028 og å legge planprogram ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av pbl. §§ 11-12 og 11-13.