Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppstart av planar

Detaljreguleringsplan Rindabotn

Varsel om oppstart

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljreguleringsplan Rindabotn.

Områdeplan Hodlekve

Varsel om utviding av planområde

Planområdet for områdeplan Hodlekve som vart varsla 19. juni 2018 er utvida til å inkludere m.a. langrennsløypene i Reipeli. Vi varsler om ny høyring av planprogram og oppstart av arbeid med utarbeiding av områdereguleringsplan for Hodlekve, jf. §§ 12-1, 12-2 og 12-8 i plan- og bygningslova.

Oppstart av detaljreguleringsplan for bustadområde Amla

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljreguleringsplan for bustadområde Amla på Kaupanger.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for bustadbygging.  

Revisjon av arealdel til kommuneplan 2018-2028

Formannskapet i Sogndal kommune vedtok i møte 19.04.2018 sak 28/18 å melde oppstart av revisjon av arealdel til kommuneplan 2018 – 2028 og å legge planprogram ut til høyring og offentleg ettersyn i medhald av pbl. §§ 11-12 og 11-13.