Dersom barnet vert teke ut av barnehagen 1. mars eller seinare, må ein betala for resten av barnehageåret. (§14 i vedtektene)

Oppseiing av barnehageplass