Vidare yter tenesta dag- og aktivtetstilbod til eldre og personar med redusert funksjonsevne.