Sogn regionråd skal vera ein felles arena med fokus på å sikra og vidareutvikla rammevilkåra for busetnad og næringsliv i regionen. Sogn regionråd skal også fungere som base for definerte prosjekt og vidare ha som mål å samordna og forenkla oppgåver for eigarane.

Rådet har vanlegvis 6 møte i året. Leiar i rådet er ordførar Jan Geir Solheim, Lærdal kommune.

Rådet har slik samansetjing:
Jan Geir Solheim, ordførar Lærdal kommune (leiar)
Ivar Kvalen, ordførar Luster kommune (nestleiar)
Trygve Skjerdal, ordførar Aurland kommune
Harald N. Offerdal, ordførar Balestrand kommune
Petter Sortland, ordførar Høyanger kommune 
Jon Håkon Odd, ordførar Leikanger kommune
Jarle Aarvoll, ordførar Sogndal kommune
Roy Egil Stadheim, ordførar Vik kommune
Arild Ingar Lægreid, ordførar Årdal kommune

Rådet har tre arbeidsgrupper med kvart sitt saksområde Les meir

Les om regionen her