Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Økonomiplan

Økonomiplanen er kommuneplanen sitt handlingsprogram. 

Økonomiplan vert rullert årleg og fungerar som handlingsprogram til kommuneplanen. Den er det viktigaste operative styringsdokumentet i kommunen, og inneheld alle styringssignal frå kommunestyret. 

Økonomiplanen gir rammene for drifta og plan for investeringane. Den inneheld dei forventningane kommunestyret har til administrasjonen, uttrykt gjennom konkrete resultatmål.