Prisar 2019
Norskkurs for betalingselevar Pris pr. time
Daggruppe (delta i eksisterande grupper) 50 + læremiddel/bøker
Kveldsgruppe 100 + læremiddel/bøker

Undervisninga vert gjeven i modular med avtalt timetal, og eleven må betala for heile modulen, sjølv om eleven sluttar før avtalt timetal er brukt. Gruppa må ha minimum 8 elevar.

Opplæringa er gratis for dei med rett og plikt til opplæring.