Norane skule og Ylvisåker barnehage er begge ein del av Norane oppvekstsenter.
Norane skule er ein 1-7 skule.  Skuleåret 17/18 har vi 51 elevar og 10 tilsette. Skulen har i år 4 basisklassar, der 1.-2. klasse, 3.-4.klasse, 5.klasse og 6.-7. klasse utgjer undervisningsgruppene.

Ylvisåker barehage består av tre avdelingar med 60 plassar i alderen 1 til 5 år, og det er i år 13 tilsette.

Oppvekstsenteret ligg i naturflotte omgjevnader på Ylvisåkerneset, midt mellom Sogndal og Leikanger.