Etter Lov om sosiale tenester i Arbeids- og velferdsforvaltninga så finn du fylgjande tenester på NAV Sogndal:

  • Opplysning, råd og rettleiing til å førebygge sosiale vanskar, herunder gjeldsrådgjeving
  • Økonomisk stønad/hjelp
  • Mellombels bustad
  • Kvalifiseringsprogrammet

 Les meir om NAV og kva NAV kan hjelpe deg med, på www.nav.no/no/Person.

Kontaktinformasjon NAV Sogndal

Her finn du NAV Sogndal
Hovevegen 2 (Kulturhuset)

Postadresse
Postboks 143
6851 Sogndal

Annan kontaktinformasjon
tlf.: 55 55 33 33
e-post: nav.sogndal@nav.no

Opningstider utanom avtale gjeldande  frå 02.04.2019:

Mandag, onsdag og fredag kl 12.00 - 14.00

Treng du kontakt med oss utanom desse tidene, ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33 mellom klokka 08.00-15.30 .
Her får du god rettleiing. 

NAV.no er ope heile døgnet. På Min side kan du  ta direkte kontakt med din rådgjevar.
Om noko hastar eller du ynskjer å sette opp avtale, kan NAV kontaktsenter vidareformidle melding, og det vert teke kontakt med deg. 

Leiar
Grete Hagen