Saksdokument og presentasjonar frå møta i Sogn regionråd finn du under.

Møteplan 2015:

26. februar 2015, Bergen
6. mai 2015, Sogndal
19. juni 2015, Høyanger
6. november  2015, Aurland
4. desember 2015, Balestrand

Ordførarsamling: 20. april
Temadag om bustadutvikling: 21. april
Felles formannskapsdag: 30. oktober

Felles møtedag for interkommunale selskap (representantskap og generalforsamling): 24. april og 16. oktober