Satsar for kjøp av måltid frå Sogndal omsorgssenter
Måltid Prisar 2019
 Frukost/kveldsmat, enkeltmåltid  40
 Mellommåltid, enkeltmåltid  40
 Middag  85
 Abonnement alle måltid pr.mnd. 4.750