Epost: legekontoret@sogndal.nhn.no 
Epost må ikkje nyttast til meldingar om helseopplysningar, medisin, personnummer og liknande.

Sogndal legesenter har eiga heimeside. Her kan du bestille time og reseptar på faste medisinar og sende meldingar til fastlege gjennom ePortal.

Oversikt over fastlegar i Sogndal kommune
 

Opningstider

15. mai – 14. september

Resepsjon:
måndag – fredag 08.30 – 14.45

Telefon:
måndag – fredag 08.30 – 11.30 og 12.30 - 14.00

Laboratoriet:
måndag – fredag 08.30 – 14.00

15. september – 14. mai

Resepsjon:
måndag – fredag 08.30 – 15.30

Telefon:
måndag – fredag 08.30 – 12.00 og 13.00 - 14.30

Laboratoriet:
måndag – fredag 08.30 – 14.30