Den norske kyrkja er ei protestantisk statskyrkje. I grunnlova § 2 er den evangelisk-lutherske religionen definert som statens offentlege religion.

Det er fire kyrkjer i Sogndal kommune:

Kyrkja i Sogndal og Leikanger har eiga nettside.