Kulturskuletilbod - plass Avgift pr. semester
Semesteravgift - Kulturskulen 2019

Individuell undervisning barn nr. 1

2010

Individuell undervisning dobbeltime

Sjå kommentar under

Gruppeundervisning barn nr. 1

1335

Instrumentleige

395

Sogndal musikkverkstad

1000

Søskenmoderasjon på 25% frå og med andre søsken eller elevplass.

Kjøp av dobbelttime vert ein plass til fullpris og ein med 25% moderasjon.