Krisesenteret i Sogn og fjordane sitt hjelpetilbod:

"Å bli mishandlet av noen som står deg nær er spesielt vondt og setter dype spor. Ingenting rettferdiggjør vold. Mange blir i et voldelig forhold i håp om at det skal bli bedre senere. Det er vanskelig å bryte ut.

Krisesenteret arbeider for å beskytte, støtte og veilede voldsutsatte kvinner, menn og barna deres. Det kan være vold/mishandling av person i nær relasjon som ektefelle, samboer, søsken eller forelder. Det kan også være æresrelatert vold eller voldtekt. Vold forekommer i alle samfunnslag.

De ansatte på Krisesenteret er gode omsorgspersoner, det er personer med lang erfaring og god kompetanse på vold i nære relasjoner og konsekvenser av volden. Alle ansatte på Krisesenteret har taushetsplikt. Vi arbeider ut i fra prinsippet om at alle mennesker er ekspert på eget liv, og hjelpen skal være på dine premisser.
Du definerer selv din egen situasjon og bestemmer selv hva du vil ha hjelp til.

Vi har et godt samarbeid med andre instanser. De fleste som søker hjelp hos oss trenger også hjelp fra andre instanser. Vi bistår deg i kontakt med disse dersom du ønsker det. Det er ikke nødvendig å være i en stor krise for å ta kontakt med oss. Det er veldig viktig å ha noen å snakke med hvis en føler en trenger hjelp «for å sortere tankene», trenger «en som kan lytte» eller bare trenger praktisk hjelp for å løse ulike oppgaver. Å ta kontakt med krisesenteret skal være uforpliktende, du kan komme til samtale selv om du ikke er klar til å bryte ut av et forhold. Du tar den tiden du trenger. Men dersom du har barn haster det med å komme ut av forholdet så fort som mulig. Barn som lever i familier med vold tar skade av dette. Barn som er vitne til vold er utsatt for vold.

Vi som arbeider på Krisesenteret har lang erfaring i arbeidet med mennesker. Vi har god kunnskap om hjelpeapparatet og hvilke rettigheter og ordninger som finnes, i samsvar med gjeldende regelverk.

Mange spør:
Er jeg utsatt for vold/mishandling?
Hva gjør jeg når jeg skal bryte forholdet?
Hvilke rettigheter har jeg, for eksempel ved samlivsbrudd?
Krisesenteret kan gi deg svar på disse spørsmålene"