Kreftkoordinatoren

  • er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge kvardagen for kreftsjuke og pårørande på ein best mogleg måte
  • er ansvarleg for å samordne tilbod og tenester rundt kreftpasienten i kommunane
  • skal vere lett tilgjengeleg for pasientar og pårørande
  • skal bidra til gode rutinar og system for kreftomsorg i kommunane.

Brosjyre kreftkoordinator

Kontakt

Alle kreftpasientar som har eller har hatt kreft og deira pårørande kan ved behov ta kontakt med kreftkoordinator.
Kreftkoordinator er Veronika Røysum Haug, telefon 99 28 62 29.
Epost veronika.roysum.haug@sogndal.kommune.no