Skal du bygge noko? Stort eller smått? Hugs at du må halde deg innafor det som vet kalla tillatt grad av utnytting. Det bestemmer kor stor del av eigendomen du har lov å bygge på.

Rettleiar - Kor stort kan du bygge