Parkeringssoner i Sogndalsfjøra

I Sogndalsfjøra har me fleire parkeringssoner vist med skilt 376.2.  Det betyr at parkering er forbode i dei områda. Sjå Skiltforskrifta §8.

Dersom ein passerer eit skilt om parkeringssParkering skilt 376.2one er det gjeldande heilt til ein køyrer forbi eit skilt som opphevar parkeringssona. I Fjøra har me tre store parkeringssoner i tillegg til fleire mindre soner.

Desse sonene er sett opp for å forenkle køyrevilkåra, og å redusere mengde skilt i sentrum. Alternativet er ofte ekstremt mange regulerande skilt som gjeld for små areal. 

Desse skilta krev meir merksemd frå bilførar. 

Figur 1: Skilta som viser at ein kjem inn i - eller ut av - ei parkeringssone.

 

Oversikt over parkeringssoner i Sogndal sentrum

[link til p-sonekart]

[oversikt]

[detaljert kart]

 

Parkeringsplassar og automatar

[Overordna kart som visar plassar og automatar i Sogndalsfjøra]