Koordinerande eining i Sogndal kommunen er organisert i ei barn/unge gruppe og ei vaksengruppe.

Fagpersonane i desse gruppene jobbar til dagleg tett på brukarane.

Leiar i barn/ungegruppa:
Jorunn Aa Albretsen
Telefon: 99 28 61 27
E-postadresse: jorunn.a.albretsen@songndal.kommune.no

Leiar i vaksengruppa
Einar Thune
Telefon: 57 62 97 42
E-post: einar.nils.thune@sogndal.kommune.no