Telefonliste Sogndal kommune


E-post/E-mail: postmottak@sogndal.kommune.no
Vi sender stadfesting på at e-post er mottekne, men det hender at e-postar ikkje kjem fram. Vi ber difor om at de må ta kontakt på nytt dersom de ikkje får slik stadfesting.
E-post må ikkje nyttast til meldingar om helseopplysningar, personnummer og liknande. Ingen e-postløysing er i dag sikker nok til at ikkje uvedkomande kan henta opplysningar på nettet.
 

Viktige telefonnummer

Opningstider sommar (15.05. - 14.09.)
Dag Tid
Måndag     08:00 - 15:00
Tysdag, onsdag, torsdag  08:00 - 15:00
Fredag   08:00 - 15:00
Opningstider vinter (15.09. - 14.05.)
Dag Tid
Måndag     08:00 - 15:45
Tysdag, onsdag, torsdag  08:00 - 15:45
Fredag   08:00 - 15:45