Kjørnes barnehage ligg på nedsida av vegen i Kjørnessvingen. Barnehagen er eigd og driven av Sogndal kommune.

Barnehagen har seks avdelingar: Furehaugen, Kleivadn, Nyperusti, Vetlebekken, Skuleholten og Knubben.

Kjørnes barnehage kan tilby 60%, 80% og 100% plassar.

Opningstid 7:15 - 16:15.