Kulturhuset.jpgOpningstider for billettsal er tysdag - søndag
kl 17:30 - 20:00.
Du kan og kjøpa bilettar på nett.

Kontakt:
Tlf: 57 67 33 00
E-post: sogndal@kulturhus.no
Nettside: http://www.sogndal.kulturhus.no/

Besøksadresse: Hovevegen 2, 6856 Sogndal

Forutan kino- og teatersal inneheld Sogndal kulturhus bibliotek, NAV-kontor samt lokale for frivilligsentralen, flyktningtenesta, norskopplæringa og Sogn brann og redning.