Prisar kaiavgifter 2018
Ved bruk av kommunal kai ved lossing/lasting pr. tonn 11,08
Ved bruk av dampskipskai til fortøying/landliggje pr. dag 196
Ilandstigingsavgift pr. person 17,5
Fritidsbåtar under 10 meter - pris pr døgn 80
Fritidsbåtar over 10 meter - pris pr døgn 104
Straum - pris pr døgn 40